Wat doet doorToon

doorToon houdt zich onder andere bezig met de technische en functionele ondersteuning van de webapplicatie AIMS.

Daarnaast maakt doorToon unieke lampen.